BMI (Body Mass Index) er et mye brukt internasjonalt mål som viser forholdet mellom en persons vekt og høyde. BMI-verdien gir en indikasjon på om en voksen person er undervektig, normalvektig eller overvektig. Det er imidlertid viktig å merke seg at BMI ikke hensyntar muskler og tung benbygning. Muskuløse personer og personer med kraftig benbygning vil derfor kunne få en BMI-verdi som tilsier en overvekt som ikke er reell. Men for de fleste er BMI et godt og enkelt verktøy for vurdering av kroppsvekt.

Vet du hva din BMI er? Du finner den enkelt med kalkulatoren under - hvis du tør :)
 
 
 
Vekt (kg)  Høyde (cm)

Din BMI:  
   
Tolkning av BMI-verdier:
< 18 Undervekt
18 - 24,9 Normalvekt/ idealvekt
25 - 29,9 Overvekt
30 - 34,9 Fedme
35 - 39,9 Fedme, klasse II
> 40 Fedme, klasse III (ekstrem fedme)
   
BMI illustrert grafisk:  
   
BMI - resulatater grafisk illustrert
Grafikk: Wikipedia...
 
 
Regn ut din BMI selv!
Du kan også regne ut din BMI selv ved hjelp av en matematisk formel, isteden for å bruke en kalkulator. Vi gir deg BMI-formelen her...
 
 
 
Enda en side fra MG.no. Illustrasjon: Dreamstime

Bruk av denne tjenesten må på ingen måte erstatte konsultasjon hos lege.