BMI (Body Mass Index) er et mye brukt internasjonalt mål som viser forholdet mellom en persons vekt og høyde. BMI-verdien kan gi en indikasjon på om en voksen person er undervektig, normalvektig eller overvektig. 

BMI-tabellen under er utarbeidet for voksne, og passer ikke til bruk med barn og unge.   

Vet du hva din BMI er? Du finner den enkelt med kalkulatoren under:

 
 
 
Vekt (kg)  Høyde (cm)

Din BMI:  
   
Tolkning av BMI-verdier:
< 18,5 Undervekt
18,5 - 24,9 Normalvekt
25 - 29,9 Overvekt
30 - 34,9 Fedme, grad I
35 - 39,9 Fedme, grad II
> 40 Fedme, grad III
   
BMI illustrert grafisk:  
   
BMI - resulatater grafisk illustrert
Grafikk: Wikipedia...
 
 
Les mer om hvilken sykdomsrisiko de ulike klassifiseringene i tabellen kan gi hos FHI.      
 
En svakhet ved BMI, er i følge FHI at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. Les om alternativ målemetode (mål av livvidde) hos FHI.      
 
Regn ut din BMI selv!
Du kan også regne ut din BMI selv ved hjelp av en matematisk formel, isteden for å bruke en kalkulator. Vi gir deg BMI-formelen her...
 


Merk: Bruk av denne tjenesten må på ingen måte erstatte konsultasjon med lege.

 

Enda en side fra MG.no. Illustrasjon: Dreamstime


Privacy policy / personvernerklæring